English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hindi Italian Japanese Korean Portuguese Russian Indonesian Slovenian Thai


สวนหินผางาม อยู่ที่บ้านผางาม ต. ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน เป็นลักษณะการยกตัวของภูมิประเทศที่เป็นหินปูนทำให้เกิดภูเขาใหญ่น้อยกระจาย อยู่ทั่วบริเวณ และบางโขดหินยังพบฟอสซิลของสัตว์ทะเลขนาดเล็กในยุคดึกดำบรรพ์ จึงหลักฐานสำคัญชี้ให้เห็นว่าที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อประมาณ 255 ล้านปี นอกจากจะเปิดเผยประวัติศาสตร์ทางธรณีแล้ว กาลเวลายังกัดกร่อนภูเขาน้อยใหญ่ให้เป็นโพลงบ้าง ช่องแคบบ้าง ถ้ำบ้าง ดูแล้วแปลกตาสวยงาม จนเกิดจิตนาการเป็นรูปสิ่งของและสัตว์ต่างๆ ส่วนพันธุ์พืชก็เป็นประเภทพืชทนแล้งเช่น จันทน์ผา ปรง ตะบองเพชร ปอทอง และมีต้นไม้แคระแกร็นขึ้นอยู่ทั่วไป รวมทั้งเมื่อได้เดินศึกษาธรรมชาติก็จะพบกับทางเดินที่สลับซับซ้อนจนเกิดเป็น เขาวงกต นับว่าเป็นปัตติมากรรมทางธรรมชาติที่ตระกานตาสวยงาม และหาดูได้ยาก จนมีบางคนเรียกว่า คุนหมิงเมืองไทย

*** ในการเดินศึกษาธรรมชาติเปิด 08:00-17:00 น. และต้องติดต่อคนนำทางโดยคิดค่าบริการคณะละ 100 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนหินผางาม โทรศัพท์ 0 4280 1900 ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดเลย  โทรศัพท์ 042 812 812 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (Call Center) 1147 ***

 


วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ใน อำเภอด่านซ้าย ไม่ไกลจากพระธาตุศรีสองรัก ออกแบบและก่อสร้างตามนิมิตของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งมีพระอุโบสถทำจากศิลาแลง ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับอยู่โดยรอบ ภายนอกมีการจัดวางมณฑป ตัวอาคารต่างๆทั้งบนดินและใต้ดินไว้อย่าลงตัว อีกทั้งยังมีการแต่งสวนต้นไม้ที่สวยงาม ประกอบกับบรรยากาศที่มีความสงบและร่มรื่น ทำให้ดูแล้วคล้ายกับเป็นสถานที่ที่อยู่ในจิตนาการ สร้างความรู้สึกตื่นตาและน่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน

 


พระธาตุศรีสองรัก ประกอบด้วยองค์พระธาตุเจดีย์ และมณฑปซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ที่สร้างขึ้นในวาระเดียวกัน ด้วยพิธี อันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน เพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน ระหว่าง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา และ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) จึงได้ชื่อว่า “พระธาตุศรีสองรัก” สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106  ตรงกับปีกุล วันพุธขึ้น  14 ค่ำ เดือน  6 ทำให้เกิดพิธีสมโภชและนมัสการพรเจดีย์ ในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปีจนถือเป็นประเพณีตลอดมาจนทุกวันนี้
ด้วย ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก ประเพณีที่ยาวนาน ความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าลือ ทำให้ พระธาตุฯ เป็นปูชนียสถานสำคัญของอำเภอด่านซ้าย และเป็นสิ่งที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสามารถดูได้จากงานสมโภชฯทุกปีจะมีผู้คนที่นับถือจำนวนมากมายทั้งไทยลาว มารวมพิธีโดยไม่ต้องใช้ป้ายโฆษณาเลย หากใครได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะองค์พระธาตุฯ จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ และ เรียบง่าย จนทำให้ลืมความวุ้นวายของสังคมเมืองไปชั่วขณะที่เดียว แต่อย่าลืมว่าที่แห่งนี้มีความเชื่อเรื่องห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงมาสักการะ ส่วนเป็นเพราะเหตุใดขอเชิญให้ท่านผู้สนใจไปหาคำตอบ ณ ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี กันได้ทุกวัน

 

ถ้าชอบก็บอกว่าชอบ

(250 votes)

13.2%
7.2%
6.8%
30%
10.8%
4.4%
15.6%
4%
8%
Please wait...